چگونگی بازنمایی مردم افغانستان در سینمای ایران بر اساس آرای استوارت هال

دوره 1، شماره 1، مهر 1400، صفحه 55-62

سحر زائری امیرانی؛ فرشاد عسگری کیا؛ یوسف خجیر


تکنیک‌های تعزیه راهی به سوی غربی‌زدایی در آثار عباس کیارستمی

دوره 1، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 19-32

سیدعماد حسینی؛ شهاب اسفندیاری؛ مرضیه پیراوی ونک؛ سناء شایان


بازنمایی مرگ در سینمایی دهه‌ی شصت و نود هجری در ایران، با تکیه بر نظریه‌ی نوربرت الیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

سردار محمدی بلبان آباد