دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-120 
تکنیک‌های تعزیه راهی به سوی غربی‌زدایی در آثار عباس کیارستمی

صفحه 19-32

10.22034/rpa.2022.252444

سیدعماد حسینی؛ شهاب اسفندیاری؛ مرضیه پیراوی ونک؛ سناء شایان