اهداف و چشم انداز

هدف نشریه رهپویه هنرهای نمایشی، انتشار نتیجه پژوهشی و تجربه‌های علمی در زمینه‌های هنرهای نمایشی (سینما،تئاتر و تصویر متحرک) است.

• اطلاع‌رسانی  و توسعه پژوهش در هنرهای نمایشی با تاکید بر هنر اسلامی؛

• تأثیرگذاری تحقیقات هنری در امر توسعه آموزش هنرهای نمایشی ؛

• داشتن تنوع در تحقیقات و پژوهش هنرهای هنرهای نمایشی ؛

• ایجاد بستر مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، استادان دانشگاهی و دانشجویان رشته‌های هنرهای هنرهای نمایشی