درباره نشریه

نشریه «رهپویه هنرهای نمایشی» در راستای نیاز به گسترش شاخه علمی هنرهای نمایشی که شامل عرصه های «سینما»، «نمایش» و «تصویر متحرک» شکل گرفته است و در این راستا سعی دارد بستری فراهم آورد تا پژوهشگران یافته های علمی خود را پس از داوری از طریق این نشریه با مخاطبان خود به اشتراک بگذارند. نکات مهم برای دست اندرکاران فصلنامه ان است که 1- مطالب و پژوهش های عرضه شده دارای نوآوری بوده و نشریه از پذیرش مطالب تکراری معذور است. 2- مطالب ارائه شده بر اساس دیافته های علمی بوده و از اظهار نظر های ژورنالیستی پرهیز شود. 3- نویسندگان به اصل اخلاقی پژوهش اعتقاد داشته و بکوشند آنچه ارائه می دهند بر اساس حسن اخلاق پژوهشی باشد.

علاقمندان به ارسال مقاله حتما می بایست فایل همانند جویی مقاله خود را از سامانه ایرانداک تهیه و ارسال کنند. مقالاتی که بالای 20 درصد همانندی داشته باشند قابل پذیرش نخواهند بود. برای آشنایی با شیوه همانند جویی به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.