کلیدواژه‌ها = انیمیشن
واکاوی بازنمایی مرگ در انیمیشن کتاب زندگی بر اساس آرای محمدتقی جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/rpa.2023.2008382.1053

پیام زین العابدینی؛ مبینا ایزدیار ایزدیار