کلیدواژه‌ها = نمایشنامه
بررسی نشانه‌های ابزوردیسم از منظر کاربردشناسی زبان در نمایشنامۀ گلدان اثر بهمن فرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22034/rpa.2024.2021523.1067

عبدالله چاوشینی؛ پانته‌آ نبی‌ئیان