بازنمایی مرگ در نمایشنامه‌ «مردی که به عصا تبدیل شد» کوبو آبه بر اساس فلسفه مکتب کیوتو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

2 مربی گروه نمایش، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

مرگ موضوعی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و نویسندگان بوده است. فلاسفه مکتب کیوتو چون نیشیتانی کیجی و تانابه هاجیمه با استفاده از آیینهای شرق آسیا و آرای فلاسفه‌ وجودی چون هایدگر، نیستی و مرگ را در فلسفه خود مورد توجه قرار داده‌اند. کوبو آبه، نویسنده معاصر ژاپن، با دور شدن از سنت‌های کشورش و بهره بردن از تئاتر ابزورد و فلسفه‌ اگزیستانسالیسم، به دغدغه‌های انسان مدرن پساجنگ، پرداخته است. پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج از ایران، بیشتر آثار آبه را بر مبنا فلسفه اگزیستانسیالیسم و تئاتر ابزورد تحلیل و بررسی کرده‌اند. لذا این پژوهش با رویکردی توصیفی_ تحلیلی، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد: بازنمایی مرگ در نمایشنامه‌ (مردی که به عصا تبدیل شد) آبه بر اساس فلسفه مکتب کیوتو به چه صورت است؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، آبه همچون نیشیتانی، تانابه و هایدگر، شخصیت‌هایش را در مواجهه با مرگ قرار داده تا با تجربه دلشوره، به درک روشنی از خود حقیقی‌شان برسند. او مانند نیشیتانی معتقد است که انسان در مواجهه با پوچی زندگی، یا خود را غرق زندگی رمه‌ای ‌کرده و از هستی خود غافل می‌ماند یا تاب نیاورده و دست به خودکشی می‌زند. آبه با سرزنش هر دو گروه، تنها راه رهایی انسان را، پی بردن به آزادی خویش می‌داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات