دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه‌ی بازتوزیع محسوسات در آثار ژان ژنه با تکیه بر آرای ژاک رانسیر – مطالعه‌ی موردی: نمایشنامه‌ی سیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/rpa.2023.1973683.1041

سارا بیتوئی؛ محمد هاشمی


تئاتر تخطی مجاز: بررسی تئاتر به مثابه آیینی رهایی بخش تحکیم کننده در جامعه با تکیه بر آراء ویکتور ترنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/rpa.2023.1972646.1040

علی حاجی ملاعلی


تأویل تبارشناسانة خاستگاه آیینی هنر نمایش (با تأکید بر تشابه‌یابی مؤلفه‌های نمایش و رقص با سماچه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22034/rpa.2023.1996124.1046

شاهرخ امیریان دوست؛ سید ناصر آقایی


واکاوی بازنمایی مرگ در انیمیشن کتاب زندگی بر اساس آرای محمدتقی جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/rpa.2023.2008382.1053

پیام زین العابدینی؛ مبینا ایزدیار ایزدیار


برداشت بلند به مثابه جوهر زیبایی‌شناختی رئالیسم سینمایی؛ با مطالعه موردی فیلم مرگ آقای لازارسکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1402

10.22034/rpa.2023.2008489.1054

حمیدرضا شاپور؛ مسعود نقاش‌زاده


نگاهی تطبیقی به جایگاه مسجد در آثار سینمای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22034/rpa.2024.2005757.1048

سیده زینب افضلی؛ عبدالحسین لاله


بازخوانی تاریخ نقاشی از خلال سینمای روی اندرسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/rpa.2024.2010079.1056

شایسته خانی طاری؛ محمد معین الدینی


نقش هنرمندان در شکل‌گیری تئاتر خصوصی در ایران با تمرکز بر دوره پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1402

10.22034/rpa.2024.2016941.1060

نیوشا ستاری؛ شیوا مسعودی