موضوعات = نمایش
مطالعه‌ی بازتوزیع محسوسات در آثار ژان ژنه با تکیه بر آرای ژاک رانسیر – مطالعه‌ی موردی: نمایشنامه‌ی سیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/rpa.2023.1973683.1041

سارا بیتوئی؛ محمد هاشمی


تئاتر تخطی مجاز: بررسی تئاتر به مثابه آیینی رهایی بخش تحکیم کننده در جامعه با تکیه بر آراء ویکتور ترنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/rpa.2023.1972646.1040

علی حاجی ملاعلی


تأویل تبارشناسانة خاستگاه آیینی هنر نمایش (با تأکید بر تشابه‌یابی مؤلفه‌های نمایش و رقص با سماچه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22034/rpa.2023.1996124.1046

شاهرخ امیریان دوست؛ سید ناصر آقایی


نقش هنرمندان در شکل‌گیری تئاتر خصوصی در ایران با تمرکز بر دوره پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1402

10.22034/rpa.2024.2016941.1060

نیوشا ستاری؛ شیوا مسعودی


خوانش آرکی‌تایپی نقشمایه پدر در آثار اکبر رادی با تمرکز بر نمایشنامه‌های افول، روزنه آبی و مرگ در پاییز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1403

10.22034/rpa.2024.2012060.1058

صباح محمدی؛ کاظم نظری


تحلیلِ فلسفی و تطبیقیِ گفتمان قدرت در تراژدی‌های یونانِ باستان و داستان‌های حماسیِ شاه‌نامۀ فردوسی با تکیه بر اندیشه‌های میشل فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1403

10.22034/rpa.2024.2007159.1050

امیررضا نوری پرتو؛ عطاالله کوپال؛ شمس الملوک مصطفوی


بررسی نشانه‌های ابزوردیسم از منظر کاربردشناسی زبان در نمایشنامۀ گلدان اثر بهمن فرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22034/rpa.2024.2021523.1067

عبدالله چاوشینی؛ پانته‌آ نبی‌ئیان