کلیدواژه‌ها = سینمای ایران
ذائقه یابی مخاطبان سینمای ایران بر پایه‌ تحلیل شخصیت اصلی در فیلم‌های کمدی پربینندهی یک دهه (1402-1392)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22034/rpa.2024.2013759.1059

مسعود جلیلوند خسروی؛ مسعود نقاش‌زاده