نویسنده = عبدالحسین لاله
نگاهی تطبیقی به جایگاه مسجد در آثار سینمای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22034/rpa.2024.2005757.1048

سیده زینب افضلی؛ عبدالحسین لاله


طنز سینمایی؛ فراخ اندیشه یا انبساط خاطر

دوره 2، شماره 4، شهریور 1401، صفحه 7-21

10.22034/rpa.2022.254635

سارا والانیا؛ عبدالحسین لاله