نظریه‌ی میتوس نورتروپ فرای در تحلیل فیلم‌نامه‌ی روزهای زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی فلسفه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

سینمای دفاع مقدس یکی از ژانرهای بومی سینمای ایران است که هرساله آثار مختلفی را روانه سینما می‌کند. در این فیلم‌ها رشادت‌های رزمندگان در طی جنگ هشت‌ساله ایران و عراق نمایش داده می‌شود. این ژانر در طی سال‌ها تحول یافت و گونه‌های مختلف حول محور دفاع مقدس پدید آمدند. این تنوع گونه‌ها منجر به ایجاد نگاه‌های مختلف به مقوله جنگ شده است که این ژانر را سزاوار بررسی گونه شناسی به‌صورت علمی می‌کند. نظریه میتوس فرای شیوه جدیدی از گونه‌بندی آثار ادبی ارائه می‌کند. هر اثر دریکی از میتوس ها چهارگانه مشابه فصل‌های یک سال قرار می‌گیرد. کمدی در فصل بهار، رمانس در فصل تابستان، تراژدی در فصل پاییز و هزل/ طنز در فصل زمستان جای می‌گیرند علاوه بر آن شخصیت‌های هر میتوس را طبقه‌بندی می‌کند و برای هر میتوس شش مرحله تعیین کرده است که باعث دسته‌بندی دقیق‌تر آثار ادبی می‌شود. همچنین فرای سینما را به‌مثابه متن فرض می‌کند و آن را شایسته بررسی جداگانه می‌داند درنتیجه ارتباطی بین نظریه میتوس و سینما ایجاد می‌کند. در این پژوهش فیلم‌نامه اثر «روزهای زندگی» از سینمای دفاع مقدس به‌عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شد و پس از تحلیل فیلم مشخص شد که در میتوس تابستان جای می‌گیرد. درنتیجه شخصیت‌های فیلم بر اساس تحلیل میتوس تابستان دسته‌بندی شدند و درنهایت مشخص شد فیلم به گونه چهارم رمانس تعلق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات