دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازنمایی مرگ در سینمایی دهه‌ی شصت و نود هجری در ایران، با تکیه بر نظریه‌ی نوربرت الیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

سردار محمدی بلبان آباد


کارکرد دیجیتال میکاپ در سینمای معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1401

پیام زین العابدینی؛ پریا نجم روشن


بازنمایی مرگ در نمایشنامه‌ «مردی که به عصا تبدیل شد» کوبو آبه بر اساس فلسفه مکتب کیوتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

پریسا احمدی؛ اکرم قاسم پور