موضوعات = نمایش
بازنمایی مرگ در نمایشنامه‌ «مردی که به عصا تبدیل شد» کوبو آبه بر اساس فلسفه مکتب کیوتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

پریسا احمدی؛ اکرم قاسم پور